Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Quản lý, bảo vệ rừng cộng đồng ở bon Bu Nor A và B, xã Quảng Tâm

16/03/2017 10:37 G3T+7

Năm 2005, bon Bu Nor A và Bu Nor B, thôn 6, xã Quảng Tâm (Tuy Đức) nhận 1.060 ha rừng và đất rừng để quản lý và bảo vệ.

Theo đó, gần 50 người M’nông sinh sống tại 2 bon đã thành lập Ban quản lý rừng và xây dựng quy ước bảo vệ rừng. Quy ước nêu rõ trách nhiệm các thành viên phải tuân thủ lịch tuần tra, bảo vệ rừng, tôn trọng các nguyên tắc khi đi rừng. Để giữ được rừng, Ban quản lý rừng cộng đồng thực hiện việc tuần tra rừng thường xuyên, 50 người trong ban được chia làm 4 tổ, mỗi tổ sẽ tham gia bảo vệ rừng một tuần với nhiệm vụ đi tuần tra hết toàn bộ diện tích rừng được giao. Từ khi giao rừng cho bon Bu Nor A và Bu Nor B, rừng đã được bảo vệ tốt hơn, tài nguyên rừng ngày càng đa dạng.

Tầm nhìn quản lý rừng cộng đồng

Công tác tuần tra rừng được các tổ thực hiện thường xuyên

Gia đình Điểu Zíp thuộc diện hộ nghèo trong bon đã được hỗ trợ 4 m2 gỗ để làm nhà

Đức Hùng

1,708
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.