Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N'jrăng n'gang nau ji plau môr ta săk rpu, ndrôk

22/07/2021 10:23 G7T+7

Abaơ, nau ji plau môr ta săk rpu, ndrôk gĕh âk nau jêr, nĕ klăch ngăn gĕh nau tâm tưp, bư mô uĕh tât tâm nau pah kan, chiă rong mpô mpa bơh bu nuyh bon lan. Nau ji plau môr ta săk way tâm tưp yor gĕh mpô mpa kăp lah măch, rhuay, rvai...

Way mât uănh rpu, ndrôk gơi ngăch gĭt lah gĕh nau ji

Nau ji aơ tâm tưp yor rdeng rpu, ndrôk gĕh nau ji; dŏng ndrel ndơ dơm dak ngêt, ndơ dơm mpa sa, dak toh, dak ntăk n'hanh tâm tưp yor rong ndrel du ndrung. Gơi trŭnh nau roh tâm nau kan chiă rong, bu nuyh rong ân mpô mpa sa nŭm mpa sa, mât ndrung rong kloh uĕh, krih dak si ân khĭt ka man bư gĕh nau ji tưp tâm ndrung gĕh rhuay, măch, mpô mpa rhĭp m'ham. Ăp ntŭk chiă rong, r'năk rong ngăch mât uănh rpu, ndrôk gơi ngăch gĭt lah gĕh nau ji. Lah saơ pru ndrôk gĕh nau ji he ngăch hăn mbơh ma n'gâng kan mât mpô mpa rong, mô dơi săm êng, tăch rvăt, lah rpu, ndrôk khĭt gĕh nau ji he ntâp mô dơi sa poăch ôh.

Ân mpô mpa rong sa mpa nŭm gơi hao nau dăng n'gang nau ji tưp

Y Sơn

2,640
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.