Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Phuôv tsangr thangx tsangv kôngz lông uô trơưs công nghês cao

21/10/2021 10:14 G10T+7

Phuôv tsangr chor thangx tsangv kôngz lông uô trơưs công nghês cao trơưs făngz tox tsongs, chuên canh, đinhs hươngr hangx huv zos iz ưu tiên ntơưv Đảng bôs xênhr txix nuôr môngl txus shông 2030.

Mux tiêu tsinhv zos phuôv tsangr kôngz lông huv trâu tsangz cxênhx tair cơ câur nganhx kôngz lông, cxiv tsang jêx jos yaz. Zov chênhr zos muôx kangz hâu cinh têr sâuv cơ sơv hu grul tuôx côngv ntơưv chor thnhxx phênhx cinh têr, cưs hâur pâuk zos chor joanh nghiex. Txus nuôr, Đăk Nông tư công nhênhx 4 thangx tsangv uô kôngz trơưs công nghês cao. Nuôr zos chor thangx tsangv kôngz lông chuên canh, lo đinhs hươngr uô kôngz hangx huv, cxangz nde cinh têr, sâu trâu pêx xinhv.  

Thangx tsangv chok phưx txoz uô trơưs công nghês cao ntơưv xar Thuận Hạnh haz Thuận Hà (Đăk Song) muôx angr yangx 1.500 ha

Thangx tsangv cax phê uô trơưs công nghês cao ntơưv xar Thuâns An (Đăk Mil) muôx angr đangr 335 ha, đrul 186 tsêr nênhs kôngz côngv uô

Thangx tsangv chok blêx (RVT, ST24, ST25) uô trơưs công nghês cao ntơưv xar Buôn Choah (Krông Nô) đrul 550 ha, yangx 400 tsêr nênhs kôngz côngv uô

Mẫn Doanh

7,484
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.