Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Phuôv tsangr sinh cêr ntơưv mô hinhx zus keiz ndơưk lai an toanx sinh hocx

09/06/2022 16:48 G6T+7

Kangz shông 2021, Trung tâm Khuênr nông xênhr tưz nhênhx sâu 12 mô hinhx pangz zus keiz ndơưk lai an toanx sinh hocx trâu chor chuôz zis minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz xar Đăk P'lao (Đăk Glong) đrul cêt cuav jông. Zangv nôngz keiz nuôr zôngx ziv zus, zôngx ziv tu mas lo pêx xinhv jông saz tol txaik. Đhâu ntơư, ntâu chuôz zis ntơưv nuôr tror kangz uô trơưs mô hinhx sâuv chia phuôv tsangr cinh têr chuôz zis.

Uô kangz 3 hli, mô hinhx muôx kangz hâu sinh cêr trâu chuôz zis tsôngv box nênhs tsơưs txov nhev

Chor chuôz zis sir zôngv nôngz keiz ndơưk lai yaz, tsât lươngs, muôx kangz hâu đuô lus zus. Uô kangz 3 hli ntâu zus, keiz lux nhangr muôx 2,2 txus 2,5 kg/tus, muôs đrul grei  70.000 – 80.000 nhiax/kg. Iz cxa chuôz zis tsinhv krêz đangr trang traix, zus ntâu đuô chia muôx sâu cxangz nhiax, muôx cơ hôix nde trux hur phuoov tsangr cinh têr, cxuôv yeiz txu pluôl truôx đrênhk.

Mô hinhx zus keiz ndơưk lai an toanx sinh hocx lo krêz đangr trâu pêx xinhv xar Ðăk P’lao

Mẫn Doanh

973
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.