Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hao ntil nau kan rong iăr rtưp iăr tâm truh đăp mpăn sinh học

09/06/2022 16:48 G6T+7

Dŭt năm 2021, Trung tâm Khuyến nông n'gor lĕ uănh sŏk 12 ntil nau kan kơl iăr rong rtưp iăr tâm truh đăp mpăn sinh học ân ma ăp r'năk bu nong iê bu nuyh ta xă Dak P'lao (Dak Glong) n'sĭt uĕh tâm nau kan. Ntil iăr aơ nơih rong, nơi mât chăm nĕ dơi bu nuyh bon lan m'ak dơn rong. Tă bơh nĕ, âk r'năk bon lan ta aơ pah kan tay nau kan rong iăr aơ gơi hao nau wăng sa ta r'năk.

Jêh 3 khay rong, nau kan aơ n'sĭt uĕh tâm nau wăng sa ân ăp r'năk bon lan bu nong iê bu nuyh o-ach

Ăp r'năk bon lan dŏng ntil iăr rtưp iăr tâm truh mhe, uĕh tay tâm nau pah kan. Jêh rlau 3  khay rong, iăr jưk ntơm 2,2 tât 2,5 kí du mlâm, tăch ntơm 70.000 - 80.000 r'băn du kí. Gĕh âk r'năk hôm nkra têh ndrung rong, rong âk tay gơi tăch n'sĭt âk prăk tâm nau kan, bư hao nau wăng sa, lâm nau ji ngot trŭnh nau rêh o-ach nâp phêt.

Nau kan rong iăr rtưp iăr tâm truh đăp mpăn sinh học dơi bu pơk huy rong âk ân bu nuyh bon lan xă Dak P'lao

Mẫn Doanh

972
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.