Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N'hao nau tăm tơm play ta mpeh yôk ŭnh Nâm Kar

25/11/2021 10:12 G11T+7

Ntơm 5 năm lĕ lăn, yuh Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Hợp tác xă Nông - Lâm nghiệp hữu cơ Quảng Phú lĕ tăm gĕh 30 hec tar tơm sa play ăp ntil tâm đŭng yôk ŭnh Nâm Kar ta thôn Phú Thuận, xă Quảng Phú (Krông Nô). Tâm nĕ, tơm play kam, quýt dơi yuh tăm tĕng nau kan hữu cơ gơi gĕh ăp ntil play sa mô gĕh khih dak si, jêh rĭ mât kloh ntŭk rêh.

Yor gĕh nau mĭn blau wăng sa, tât abaơ, yuh lĕ n'sĭt prăk tâm nau kan yor gĕh 3 hec tar tơm play kam, quýt lĕ gĕh play, gĕh pĕ du tâ tâm 140 tân. Âk neh tăm tơm play bă bă abaơ dôl ma gĕh bói. Ntil play kam, quýt bơh hợp tác xă dơi kơp di hữu cơ, tăch tâm n'gor n'hanh bơh tach n'gor đah r'noh prăk tăch tâm 40.000 r'băn du kí. Abaơ, yuh dôl bư uĕh neh, pơk huy neh tăm ăp ntil tơm play bă bă tâm nĕ gĕh tơm play dak toh, tơm sầu riêng, tơm khuăr,...

Tơm sa play dơi tăm tĕng nau kan hữu cơ, sâm bư cân bằng sinh thái, mât kloh ntŭk rêh

Ntil play dơi păng blĭr tem tuy xuất nguồn gốc, kơp drăp hữu cơ lor ma rdeng tăch

Yuh bư gĕh nau pah kan ân ma rlau 10 bu nuyh tâm xă

H' Mai

961
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.