Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Zơưv Y Tret - uô ntêx hur uô nox uô hâuk

29/09/2016 14:39 G9T+7

Zơưv Y Tret, nênhx M’nông, jos Yôk R’Linh, thix trânr Đăk Mâm (Krông Nô) zos iz đaiv ar chi hur uô nox uô hâuk.

Lo Têz qơưs pangz chia txaik pênhr, cir thuôx…, zơưv Y Tret tưz hlôngr iz cxa angr chos kôngz tsi jông chia chos cxuô zangv kôngz muôx nux grê đuô. Txus nuôr, zơưv chuôz zis tưz muôx 2ha cax phê, jê 100 txoz phưx txoz, 1,5 ha điêux haz yangx 1 sox angr lax chos 2 chiv blêx/shông. Zos đâux tư haz tu huv cir thuôx mas iz shông, zơưv chuôz zis sâu lo yangx 100 chơưx nhiax. Iz fangz phuôv tsangr cinh têr chuôz zis, zơưv tsinhv kra tsưr ziv uô nox uô hâuk; kruôz ntuôs pêx xinhv trâu saz uô nox, cxuôv yaiz txu pluôs. Txix ntơư, zơưv tsinhr lo cxuô lênhx njênhk nhiav tsang uô canr bôs jêx jos haz nênhs muôx côngz bê hur jos ntâu shông lus.

Chuôz zis zơưv muôx 2ha cax phê, sâu lo fênhx đrăngz jê 4 tênhr/ha

Zơưv Y Tret kra tsưr ziv tu zuz ntông truô pux tuz nhuôs hur jos

A Trư

1,281
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.