Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Che Y Tret pah kan uĕh tâm nau bư mir jan ba

29/09/2016 14:39 G9T+7

Che Y Tret, Bu Nong bon Yôk R’Linh, bon jê Dak Mam (Krông Nô) lah du huê bu nuyh blau pah kan tâm nau bư mir jan ba.

Dơi Bri dak kơl ân manh prăk, ntĭm kĩ thuật…, che Y Tret lĕ rgâl tay neh tăm tuh vanh mô hôm saơ jêng gơi tăm ăp ntil tơm tăch kh’lay rnoh prăk wăng sa. Tât abaơ, rnăk che lĕ gĕh 20 hec ta ca phê, dăch tât 100 gâng tiêu, 1,5 hec ta điều n’hanh lơ du sào lŏ tăm ba du năm 2 yan. Yor nsu mât mray di kĩ thuật nĕ ăp năm rnăk che gĕh n’sĭt lơ 100 rkeh prăk tâm nau kan. Bơh đah hao nau wăng sa tâm rnăk, che hôm ntĭm nau mbên bư mir jan ba ân bon lan; jă đă bon lan nsrôih hao wăng sa, lâm nau ji ngot, trŭnh o-ach. Yor nĕ, che dơi ăp bu nuyh tâm bon ruah kan kán bộ Phung kan mât uănh êng bon n’hanh bu nuyh gĕh k’hưm lĕ âk năm.

Rnăk che gĕh 2 hec ta cà phê, gĕh n’sĭt dăch tât 4 tân du hec ta grăp ca phê

Che Y Tret ntĭm hưn nau mbên tăm tơm ân bu nuyh bon lan

A Trư

1,277
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.