Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ông Y Tret - nêu gương trong lao động sản xuất

29/09/2016 14:39 G9T+7

Ông Y Tret, dân tộc M’nông, bon Yôk R’Linh, thị trấn Đắk Mâm (Krông Nô) là tấm gương trong lao động sản xuất.

Được Nhà nước tạo điều kiện về vốn, kỹ thuật…, ông Y Tret đã chuyển đổi một số diện tích đất trồng hoa màu kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn. Đến nay, gia đình ông đã có 2 ha cà phê, gần 100 trụ hồ tiêu, 1,5 ha điều và hơn 1 sào lúa nước 2 vụ/năm. Nhờ đầu tư và chăm sóc đúng kỹ thuật nên mỗi năm, gia đình ông thu nhập trên 100 triệu đồng. Bên cạnh phát triển kinh tế gia đình, ông còn chia sẻ kinh nghiệm lao động sản xuất; vận động người dân tích cực phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Ông được người dân tín nhiệm bầu làm cán bộ Ban tự quản và người có uy tín của bon liên tục nhiều năm nay.

Gia đình ông có 2 ha cà phê, cho năng suất bình quân gần 4 tấn/ha

Ông Y Tret chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cây giống cho bà con trong bon

A Trư

1,278
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.