Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rong pêp deh tăp n'sĭt âk prăk tâm nau pah kan

08/12/2021 10:41 G12T+7

Dŭt năm 2020, u Ngô Thị Thơm ta thôn 5, xă Dak Bŭk So (Tuy Ðức) r'gâl 9 sào neh tăm ba lŏ gơi koai ntu ka, nkra ndrung rong pêp deh tăm.

Ndrung rong huy nâp, tâm dâng dah, nkra đah tôn n'king nar, n'king mih gơi pêp mô gĕh nau ji

Yor blau kĩ thuật mât rong nĕ pêp r'năk u rong ngăch têh, iê gĕh nau ji. Ta ăp khay abaơ, r'năk u rong gĕh nao nao 2.400 mlâm pêp deh tăm n'hanh âk rhiăng mlâm pêp pêp, sin tăch sa poăch.

Gĕh ntu ka ân pêp re, pêp nsong gơi pêp deh âk tăp

Tâm du nar, pêp rong deh rlau 2.000 mlâm tăp; đah r'noh tăch abaơ lah 2.500 r'băn du kí, jêh tâm prăk dŏng pah kan lor, r'năk u gĕh n'sĭt tâm 40 r'keh prăk du khay.

Bu nuyh bon lan hăn tât ta wâl r'văt tăp pêl ta r'năk u Thơm

A Trư

768
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.