Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rong sur VietGap ta xă Nhân Cơ

02/03/2017 14:36 G3T+7

Năm 2013, rnăk u Trần Thị Hoài Thu, thôn 8, xă Nhân Cơ (Dak R’lâp) mĭn kan gơi ndâk nkra wâl rong sur huy lơ 1,2 hec ta. Abaơ rnăk u dôl rong gĕh tâm 300 mlâm sur me, 6 mlâm sur n’kuăng, 150 mlâm kon sur kon n’hanh tâm 300 – 400 sur tăch sa poăch.

Yor tĕng kơt kan khoa học kĩ thuật mhe gơi mât rong, nĕ sur tâm rnăk u rong ngăch têh ngăn, gĕh n’sĭt tâm nau kan rong âk rkeh prăk du năm. Mhe aơ, wâl rong sur bơh rnăk u dơi Ntŭk kan ksiêm ndu ndơ tăm, mpô mpa rong mpeh 3 (Kơp ntŭk kan Mât uănh uĕh ndu ndơ gĕh bư mir jan ba, chiă rong – Gâng kan Ntĭm bư mir jan ba n’hanh hao nau rêh bon lan kơp sur dơi rong di đah Nau kơt kan bư mir jan ba uĕh (VietGap).

Ndrung rong dơi ndâk nkra têh, uĕh

Yor tĕng kơt dŏng khoa học kĩ thuật mhe rong, sur rong ngăch têh n’hanh gĕh rong âk ngăn

Wâl rong sur bơh rnăk u Trần Thị Hoài Thu dơi kơp di VietGap yor gĕh rong 11.000 mlâm sur tăch sa poăch tâm năm 2017 – 2018

Lê Phước

1,268
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.