Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Zus cxik sâuv angr tsuôs

23/09/2016 10:09 G9T+7

Puv tâu thangx angr uô nox zos angr set, poz jêz, angr tsuôs uô truô kôngz lông hluz tsi tâus, sâu tsi tâu bâuv tưs mas chuôz zis zơưv Nguênr Văn Haiv nhoz jos 1, xar Truc Sơn (Chư Jut) cuêt tênhv đâux tư zus tsax cxu.

Shông 2011, chuôz zis zơưv Haiv zuôr 10 tus cxik, uô guôx, xor nzeix hlâu thangx angr đangr khangv 100m2. Zos tu jông, nav cxik shang 2 jangs/shông, txus nuôr, pangz cxik ntơưv zơưv tưz los six phuôv vangv, tsêk zus tsi tsêk 50 tus. Iz shông, zơưv chuôz zis muôs 20 ntâu tus cxik (25 – 30 kg), grê muôs lo txix 100.000 – 120.000 nhiax/kg, sâu lo 50 chơưx nhiax/shông.

Cangr shênhv ntâu zangv blôngx ntông uô jâuz puz cxik

Zơưv Haiv puz nzir môngr poz cưs thâuv tsâus ntux cuôs cxangz jinh jươngr truô pangz cxik

Bình Nhi

1,414
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.