Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rong be ta ntŭk neh mô saơ jêng

23/09/2016 10:09 G9T+7

Yor saơ nau dŏng bư mir jan ba gĕh âk neh lŭ, neh băn, mô hôm jêng gơi tăm ăp ntil tơm, ndu ndơ tăm play mô saơ âk nĕ rnăk nô Nguyễn Văn Hải ta thôn 1, xă Trúc Sơn (Čư Jŭt) mĭn kan gơi rong be.

Năm 2011, rnăk che Hải rvăt gĕh 10 mlâm kon be, ndâk bư ndrung rong, n’gar rse kvăt ta neh huy 100 met vuông. Yor mât rong uĕh, be me deh 2 tâ kon du năm, tât abaơ be tâm rnăk che gĕh âk ngăn, gĕh rong na nao tâm 50 mlâm. Ăp năm, rnăk che gĕh tăch lơ 20 mlâm be (25 – 30 kí), kh’lay rnoh prăk tăch tâm 100.000 tât 120.000 rhiăng du kí, gĕh n’sĭt lơ 50 r’keh prăk du năm tă bơh nau kan rong be.

Dŏng ăp ntil n’ha si gơi bư mpa ân be sa

Che Hải ân be sa mbo ăp mhau gơi be rong ngăch hao têh

Bình Nhi

1,416
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.