Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rong mpik gơi nkra ca phê đặc sản

06/01/2022 10:57 G1T+7

Năm 2018, r'năk nô Nguyễn Tấn Lực (deh năm1980) ntơm bơh Bình Dương tât ta n'gor Dak Nong gơi ndâk nau kan nkra ca phê mpik. Aabaơ, nô gĕh 4 hec ta neh bư mir n'hanh 40 mlâm mpik ta thôn Nghĩa Tín, phường Quảng Thành (Gia Nghĩa).

Nô Lực sui phân vi sinh, phân hữu cơ ma tơm ca phê; ca phê dŭm rlau 90% mơ dơi pĕ, bư mpa ân mpik sa

Aơ jêng du ntil ca phê thượng hạng, tăch kh'lay r'noh prăk. Jêh dơi m'bŭch kan bri dak ân săm bŭt dơi krŭng rong, ntơm 4 mlâm mpik, tât abaơ nô lĕ rong gĕh 40 mlâm. Du mlâm mpik sa tâm 30 - 35 gam ca phê dŭm du nar.

Lah ân mpik sa, nô săch play dŭm, dŭm chăng n'hanh tho kloh lor ma ân mpik sa

Jêh bư gĕh men tâm ndul, grăp ca phê dơi mpik ĕk bơh tach, nĕ bư gĕh nau kah êng. Tâm du yăn pĕ play ca phê, du mlâm mpik "gĕh sa" tâm 2 - 3 kí grăp ca phê, đah r'noh tăch abaơ tâm 2,5 tât 3 rkeh prăk du kí ca phê ĕk mpik, tâm 7 - 8 rkeh prăk du kí ca phê jêh nkra jêng bột. Nô Lực hôm rong mpik tăch sa poăch n'hanh tăch mpik kon ân bu r'văt. Tâm du năm, r'năk nô Lực gĕh n'sĭt tâm du rme prăk tâm nau kan aơ.

Tâm du nar, nô sŏk grăp ca phê mpik ĕk du tâ, jêh rĭ ih ta duh nar tâm  3- 4 nar mơ sŏk lơi lơk krăp ta grăp ca phê

Thanh Hằng

3,008
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.