Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Zus njêl sâu lo cinh têr saz

28/04/2017 14:44 G4T+7

Shông 2010, tix lâul Phamx Văn Tuênr chuôz zis, nhoz jos 9, xar Đăk D’rôx (Krông Nô) tưz hlôngr angr chos blêx tsi muôx nux grê chia uô mô hinhx zus njêl grax.

Zơưv Tuênr tưz zuôr chor nôngz njêl zux phis laz, njêl tư nhux, zux phis…, cxiv tsang hêx thôngr pangs zus yangx 800 m2. Zos uô lo pangs đêx huv, tu zus trơưs cir thuôx, puz tsâus krâur nox mas pangz njêl hluz sai, tsi muôx moz. Iz shông, tix lâul chuôz zis zus 2 jangs njêl nôngz, sâu lo yangx 30 tênhr njêl grax iz shông. Đrul muôs grê fênhx đrăngz cxuô zangv njêl txix 35.000 – 40.000 nhiax/kg, cênhz muôs yangx 5 tênhr njêl nôngz, fênhx đrăngz iz shông, yưx chi phir tix lâul chuz zis sâu lo yangx 600 chơưx nhiax.

Tix lâul Tuênr chuôz zis hlôngr yangx 800 m 2 angr chos blêx tsi jông chia uô mô hinhx zus njêl grax

Tix lâul Tuênr cuz saz lus kra khoa hocx cir thuôx, pangz nôngz njêl jông tsuô pêx xinhv nhoz trôngx qơư côngv zus njêl grax

Zos zus njêl grax haz njêl nôngz, tix lâul chuôz zis sâu lo yangx 600 chơưx nhiax/shông

Y Krắk

1,556
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.