Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu ur Bí thư chi bộ blau wăng sa

06/10/2022 21:37 G10T+7

Năm 2010, u Nông Thị Liên (deh năm 1982), bu nong Tày dơi lăp Ðảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2012, u dơi bu nuyh bon lan săch bư Kô ruanh thôn. Năm 2022, u dơi bu săch bư Bí thư Chi bộ ndrel ma Kô ruanh thôn 4, xă Dak P'lao (Dak Glong) tât abaơ.

U Liên (tâm klang) way tâm mâp, n'hưch nuih n'hâm oh nur bu ur tĕng kan uĕh nau kan mô dơi deh kon âk ta r'năk sa

Ðah nau kan dơi bu jao, u nsrôih mbơh ntĭm nŭm, ngăch ăp ntil trong leo kan, nau kơl kan bơh Ðảng, Bri dak tât tâm bu nuyh bon lan; kuăl jă bu nuyh bon lan tâm rom gop, tâm kơl hao nau wăng sa, mât mray nau way kăl e, mô bư nau tih đah pháp luật...

Bu nuyh bon lan tâm xă tât khâl, ôp nti nau bên mât chăm ca phê ta r'năk u

U hôm jêng bu nuyh gĕh nau blau wăng sa ta thôn gơi bu gơi bu nuyh bon lan tĕng kơt. R'năk sa u abaơ gĕh 4 hec ta ca phê, 2 hec ta tơm keo, du hec ta tơm sầu riêng, bơ...; mât rong tâm 50 mlâm sur bri, rhiăng mlâm pêp, iăr, sin gơi dŏng sa ta r'năk n'hanh tăch. Tâm du năm, jêh tâm prăk dŏng pah kan lor, r'năk u gĕh n'sĭt tâm 500 r'keh prăk.

R'năk u rong tâm 5 mlâm sur me, âk sur kon n'hanh ma pêp, iăr, sin...

Tă gĕh nau nsrôih, nau gơih, u Nông Thị Liên dơi n'gâng kan bri dak xă ân săm bŭt r'nê, nau r'nê pah kan tâm rlong.

Minh Huyền

733
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.