Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bư mir xă Thuận An rek ba lŏ yăn hè thu

17/11/2022 10:12 G11T+7

Yăn hè thu năm 2022, bu nuyh bư mir xă Thuận An (Dak Mil) srah tăm gĕh rlau 110 hec ta ba lŏ; tâm nĕ gĕh âk rnih ba RVT, Tám Thơm, OM490.

Abaơ, bu nuyh bon lan tâm xă lĕ rek gĕh 85% r'noh tăm, r'noh ba jêh rek yăn hè thu gĕh tâm 6 - 7 tân du hec ta. Dơi gĕh âk ba aơ lah yor bu nuyh bon lan kai neh uĕh, rơm rnih ba di n'hanh sui nŭm phân. Bơh đah nĕ, M'bŭch Mât tơm tăm n'qual way đă kan bộ kĩ thuật tât ta bon, pah kan ndrel xă n'hanh bu nuyh bon lan mât uănh tơm ba hao jêng ma mô. Yor nĕ, ngăch saơ ăp ntil tu ndrŭng nau ji. Abaơ, n'gâng kan bri dak xă dôl ntĭm gai, kuăl jă bu nuyh bon lan rek ba ân ngăch gơi rơm srah tăm ba lŏ yăn đông xuân.

Bu nuyh bon lan xă Thuận An dŏng rdeh rek mprah ta ta lŏ

Bu nuyh bon Sar Pa kĭn ba

Ba jêh ih kro dơi bu nuyh bon lan dơm ta bao, prăp gơi dŏng sa ta r'năk

Y Sơn

337
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.