Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nông dân xã Long Sơn chăm sóc ngô vụ 2 trong mùa mưa

13/10/2016 14:33 G10T+7

Vào mùa mưa, trên địa bàn xã Long Sơn (Đắk Mil), đồng bào các dân tộc Dao, Tày, Nùng trồng được 2 vụ ngô (hè thu).

Vụ 1 từ tháng 5 đến cuối tháng 8; vụ 2 được tập trung gieo trồng ngay từ đầu tháng 9 với gần 200 ha. Giống ngô chủ yếu được gieo trồng trong vụ 2 này là NK 67, C919 có sức kháng sâu bệnh tốt, thời gian sinh trưởng nhanh, năng suất bình quân cao, ước đạt 9 tạ/sào. Hiện nay, đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã đang tập trung vun gốc, bón phân, phun thuốc diệt cỏ cháy… cho cây ngô.

Người dân tranh thủ vun gốc ngô sau mưa lớn để tránh bị bung rễ, cây dễ bị chết

Người dân chỉ phun thuốc khi ngô được 1,5 tháng tuổi trở lên để tránh gây cháy lá, cháy ngọn, hư hại rễ

Người dân bón thúc đạm và kali cho cây ngô

Y Sơn

1,524
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.