Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bư mir Thuận Hà gĕh tăm ăp ntil tơm

09/09/2022 10:43 G9T+7

Xă Thuận Hà (Dak N'Soong) gĕh neh ntu huy rlau 5.643 hec ta, tâm nĕ r'noh neh tăm ăp ntil tơm ăp năm lah 1.050 hec ta, ca phê 1.737 hec ta, tiêu 1.559 hec ta, tơm sa play 295 hec ta, mắc ca 50 hec ta.

Bu nuyh bon lan tâm xă tăm tuh neh ta neh mhe tăm tơm ca phê

Bơh đah mât chăm ăp ntil tơm ca phê, điều, tiêu, sầu riêng, bơ... bu nuyh bon lan tâm xă hôm uănh kh'lay nau kan tăm ăp ntil tơm gleh nar lah mbo, n'ha trau, bắp cải, play kroch rse, tuh vanh, bum prŭm... gơi trŭnh nau roh tâm nau bư mir jan ba n'hanh trŭnh roh prăk rêl tâm nau kan; jêh rĭ ndăn dŏng lĕ r'ngôch neh gĕh.

Bu nuyh bư mir bản Ðầm Giỏ mât tơm bắp cải

M'bŭch kan Ntĭm bư mir jan ba xă way ntĭm bu nuyh bon lan kĩ thuật mât chăm ăp ntil tơm n'hanh nau kan n'jrăng n'gang tu ndrŭng. Yor nĕ, r'noh tơm tăm hao nao nao tâm ăp năm, nau rêh bu nuyh bon lan gĕh nau plăch r'gâl mhe.

Bu nuyh bon lan tâm xă dŏng neh hŏng gơi tăm rchia n'sĭt tay prăk tâm nau kan

Mai Anh

841
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.