Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz Nam Xuân sâu blêx chiv ntux cuz nzur

18/08/2022 21:41 G8T+7

Chiv ntux cuz 2022, nênhs kôngz xar Nam Xuân (Krông Nô) chok tâu yangx 150 ha blêx. Nhis nuôr, nênhs kôngz sâuv thangx tsangv xar tangz tov tox tsongs sâu chia muôx đêx nangl chok chiv 2 hur shông.

Chor nôngz blêx tâu pêx xinhv sir zôngv chok xưs li ST24, ST25, IR64, RVT... hluz muôx jul, tangr tir tâu iz cxa cangz moz… Zos tu jông haz phuôz chuô huv mas chiv blêx ntux cuz shông nuôr sâu tâu ntâu.

Nênhs kôngz Nam Xuân tox tsongs sâu blêx chiv ntux cuz

Chiv ntux cuz shông nuôr, sâu nhangx xangv tâu 7-8 tênhr/ha

Nênhs kôngz jaz blêx uô kangz sau

Y Krăk

605
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.