Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bư mir Nam Xuân rek ơm ba lŏ yăn hè thu

18/08/2022 21:41 G8T+7

Yăn hè thu 2022, bu nuyh bư mir xă Nam Xuân (Krông Nô) srih gĕh rlau 150 hec ta ba lŏ. Abaơ, bu nuyh bư mir tâm lam xă dôl rĕk ba lŏ gơi ndăn dak tăm tay yăn ba tâl 2 tâm năm.

Ăp rnih ba lŏ dơi bu nuyh bon lan dŏng ST24, ST25, IR64, RVT... ngăch jêng, iê gĕh tu ndrŭng chuh sa... Yor mât chăm di n'hanh mih nar uĕh nĕ yăn hè thu năm aơ play ba âk.

Bu nuyh bư mir Nam Xuân rek ơm ba lŏ yăn hè thu

Yăn hè thu năm aơ, ba lŏ gĕh bu rek n'sĭt tâm 7 - 8 tân du hec ta

Bu nuyh bon lan ih ba jêh rek

Y Krăk

649
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.