Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bư mir Nâm N’Jang nchŭn nhâm pĕ play tiêu

10/03/2017 09:48 G3T+7

Xă Nâm N’Jang (Dak N’Soong) gĕh 2.356 hec tiêu, tâm nĕ gĕh rlau 1.900 hec ta lĕ tât năm pĕ play. Tâm mông nar abaơ, bu nuyh bư mir tâm lam xă dôl nchŭn nhâm bu nuyh pĕ play tiêu.

Yor mray chăm di khoa học kĩ thuật nĕ âk neh tăm tiêu jêng uĕh hô ngăn, mô gĕh ji tưp nau ji, gĕh pĕ tiêu tă ih rlau 4 tân du hec ta.

Bu nuyh bon lan tâm lam xă Nâm N’Jang dôl nchŭn nhâm pĕ play tiêu ta ăp ntŭk tơm dŭm ơm

Bu nuyh bon lan ruăh ăp tơm dŭm ơm pĕ gơi play tiêu jâk kí n’hanh play tiêu pĕ uĕh

Ndăn bri trôk duh nar, bu nuyh bon lan ih tiêu ân kro gơi prăp kâp kh’lay rnoh prăk tăch

Y Krắk

2,089
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.