Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz lo liv ntâu zos jâuz cangz nde grê

20/04/2022 16:47 G4T+7

Trơưs bor cor, nhis nuor xar Quảng Khê muôx yangx 160 tsêr chok jâuz zus cangz, đrul angr chok yangx 100 ha, tox tsongs ntơưv jos 8, jos 7, jos 3, jos Tân Tiến haz jos Đăk Lang.

Hôix Nênhs kôngz xar Quảng Khê cênhz pêx xinhv chok jâuz S7-muôx năng xuât, tsât lươngs saz đuô so li zangv nôngz kuz

Iz făngz, ntâu chuôz zis tsinhv caiv tox angr tsi jông chia chok jâuz zuôr blôngx, muôs trâu chor chuôz zis zus cangz nhoz cxuô trôngx qơư. Grê cangz hur shông 2021 muôs fênhx đrăngz txix 150.000 - 160.000 nhiax/1kg. Txix hâur shông 2022 txus nuôr, chor nênhs zuôr tangz tov zuôr đrul grê muôx li 210.000 - 220.000 nhia đrul

Ntâu kuôl pux Quảng Khê xair chok jâuz zus cangz viv sir zôngv tâu nôngz nhôngl, uô nuv siz, lo liv ntâu

Grê muôs nhis nuôr, 1 thôngz nhuôs cangz hur 15 nuz sâu lo muôx 50 kg kei cangz, sâu lo 10 chơưx nhiax/thôngz/1 jas zus.

Đrul grê muôs nhis nuôr, ntâu nênhs kôngz Quảng Khê muôx sâu 20-40 chơưx nhiax/hli

Mẫn Doanh

1,234
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.