Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz Krông Nô tox tsongs sau kos laz haz poz cưs sinh khôir

17/03/2022 14:07 G3T+7

Chiv ntux tsâux 2021-2022, hênhx Krông Nô chok lo yangx 530 ha kos laz. Hur ntơư, xar Nâm N’đir 300 ha, xar Đưc Xuyên 200 ha. Nhis nuôr, nênhs kôngz xar Đưc Xuyên tangz tov tox tsongs môngl sâu đrul năng suât 20 tênhr/ha.

Grê zuôr ntơưv lax txix 8.000 - 9.000 nhiax/1kg, kêl so li đrul cheix shông đhâu 2.000 nhiax. Hur ntơư, sâuv đrăngs lax Đăk Rền, xar Nâm N’đir, nênhs kôngz trâu saz sâu kuôr poz cưs (poz cưs sinh khôir) muôs trâu chor công ti nhux đăngs cuii mil nhoz Gia Lai haz Phú Yên uô jâuz zus tsax. Trơưs ntâus grê ntơưv nênhs kôngz trôngx qơư, 1 ha poz cưs zuôr kuôr lo chok muôx nôngz nhôngl li 80 - 85 nuz lo năng suât 45 - 50 tênhr/ha/chiv, đrul grê muôs jê 1 chơưx hiax/tênhs, nênhs kôngz sâu lus muôx 50 chơưx nhiax, yưx chi phir tsinhv lo liv jê 35 chơưx nhiax/ha/chiv.

Nênhs kôngz Krông Nô sâu kos laz hâur chiv

Nhis nuôr, kos laz tsi lo ntul jông, grê kêl, chi phir đâux tư ndê saz uô trâu nênhs chok sâuv thangx tsangv tsi shir phangz

Pêx xinhv xar Nâm N’đir chuôz sâu 300 ha poz cưs sinh khôir chiv ntux tsâus 2021-2022

Mẫn Doanh

2,119
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.