Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz Krông Nô lo grê poz cưs

27/10/2021 15:06 G10T+7

Chiv ntux cuz shông 2021, Krông Nô chok lo yangx 12.300 ha poz cưs, hur ntơư muôx li 90% poz cưs lai, lo chok tiv zix ntơưv chor xar Buôn Choah, Ðăk D’rô, Ðức Xuyên, Nam Ðà, Quảng Phú. Chor nôngz poz cưs lo pux tuz nhuôs sir zôngv tiv zix zos NK66, NK67, NK54, DDK888…

Zos phuôz chuô huv, chor ntu chok nôngz txus thâuv sâu lo bangx jông mas poz cưs sâu fênhx đrăngz lo 10 - 12 tênhr/ha. Trơưs pêx xinhv, chiv ntux cuz shông nuôr zos yangr ntux ntêr mas poz cưs lo tsơưs đuô so li chiv uô ntêx, tangz sis cxangz mas poz cưs lo grê đuô. Nhis nuôr, poz cưs nhôngl muôx grê 4.800 - 5.200 nhiax/kg. Uô kangz yưx chi phir, pux tuz nhuôs sâu lo liv txix 20 - 25 chơưx nhiax/ha.

Nênhs kôngz xar Buôn Choah sâu poz cưs chiv ntux cuz.

Poz cưs lo nênhs zuôr hlo ntơưv qơư.

Nênhs kôngz jaz poz cưs uô kangz sâu.

Y Sơn

3,727
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.