Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz Krông Nô tu kôngz lông chiv ntux cuz

14/07/2021 15:12 G7T+7

Chiv ntux cuz shông 2021, hênhx Krông Nô muôx cêr hoaix chok, tu yangx 53.000 ha kôngz cxuô zangv. Hur ntơư, muôx 2.575ha blêx lax; 9.400ha poz cưl; 2.650ha kol ntông.

Uô ntêx chok, nganhx Kôngz long hênhx khuênr caor nênhs kôngz chok huv six nhôngl, chia tsơưs hlo pôngz. Hênhx tưz pangz pêx xinhv muôz nôngz yaz, sâu lo ntâu lus chok. Nhis nuôr, nênhs kôngz tangz tov tox tsongs ntuô đrox, mfông qir, tsuôk yuôx, phangx tangr moz sâuv cxuô zangv kôngz.

Tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs xar Buôn Chóah tox tsongs tub lêx

Chuôz zis tix lâul Y Thương, xar Buôn Chóah tsuôk tuô cangz trâu yangx 2 ha poz cưl lai đơn F1 hlôngr gen NK7328

Nênhs kôngz mfông qir jas oz trâu poz cưl

H’Mai

2,264
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.