Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bư mir Krông Nô mât chăm ăp ntil tơm bôk yăn mih

14/07/2021 15:12 G7T+7

Bôk yăn mih năm 2021, n'qual Krông Nô gĕh nau nchră srih tăm, mât chăm rlau 53.000 hec ta ăp ntil tơm. Tâm nĕ, gĕh 2.575 hec ta ba lŏ; 9.400 hec ta mbo; 2.650 hec ta bum blang.

Lor ma srih tăm, n'gâng kan Ntĭm bư mir jan ba n'qual lĕ mbơh nkah bu nuyh bư mir srih tăm di yăn, gơi trŭnh nau roh ăp ntil tơm tăm. N'qual hôm kơl bu nuyh bon lan ntil tơm tăm mhe, gĕh âk play gơi tăm. Abaơ, bu nuyh bư mir dôl rôk hĭp, sui phân, krih dak si, n'jrăng tu ndrŭng sa ăp ntil tơm tăm.

Bon lan bu nong iê bu nuyh xă Buôn Choăh mât chăm ba lŏ

R'năk nô Y Thương, xă Buôn Choăh krih dak si hĭp ma 2 hec ta neh tăm mbo đơn F1 r'gâl gen NK7328

Bu nuyh bon lan sui phân tâ bar ma tơm mbo

H’Mai

2,255
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.