Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nông dân Krông Nô chăm sóc cây lương thực vụ hè thu

14/07/2021 15:12 G7T+7

Vụ hè thu 2021, huyện Krông Nô có kế hoạch gieo cấy, chăm sóc hơn 53.000 ha cây trồng các loại. Trong đó, có 2.575ha lúa nước; 9.400ha ngô; 2.650ha sắn.

Trước khi gieo trồng, ngành Nông nghiệp huyện khuyến cáo nông dân xuống giống đúng lịch thời vụ, hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro có thể xảy ra. Huyện cũng hỗ trợ người dân đưa giống mới, năng suất cao vào sản xuất. Hiện nay, nông dân đang tập trung ra đồng làm cỏ, bón phân, phun thuốc, phòng trừ sâu bệnh hại trên các loại cây trồng.

Đồng bào dân tộc thiểu số xã buôn Buôn Chóah tập trung chăm sóc lúa

Gia đình anh Y Thương, xã Buôn Chóah phun thuốc diệt cỏ cho hơn 2ha ngô lai đơn F1 biến đổi gen NK7328

Nông dân bón phân đợt hai cho ngô

H’Mai

2,263
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.