Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz H’Hoa uô nox uô hâuk coz cxênhx Trung ương

23/12/2021 10:14 G12T+7

Shông 2010, chuôz zis pus H’Hoa (zus shông 1982), minhx cxưx Mạ nhoz jos B’Tong, xar Đăk P’lao (Đăk Glong) chuôz đâux tư mô hinhx chok kôngz haz zus buô.

Pus H’Hoa muôx nuv uô tsi tsês haz trơưs chêix trâu yênhx châuv los đôngx đrul nhiax fênhx đrăngz 6 chơưx nhiax/hli

Txus nuôr, pus tưz muôx 10 ha angr chok cax phê, phưx txoz, ntông nox txir (sâx riêng, bơ) haz tu zus tsi tsês yênhx puô tus buô. Zos uô trơưs ntu cir thuôx mas vangx kôngz haz pangz buô hluz jông, pangz pus chuôz zis sâu fênhx đrăngz lo 850 chơưx nhiax/shông.

Vangx kôngz tơưv chuôz zis sâu lo yênhx puô chơưx nhiax/shông

Iz făngz ntơư, pus chuôz zis tsinhv nhênhx pangz 9 tsêr nênhs pluôl hur jos phuôv tsangr uô nox; muôx nuv uô tsi tsês trâu 2-4 los đôngx haz jê 20 los đôngx trơưs cheix. Shông 2019-2020, pus jông saz lo trôngx qơư kra zos chuôz zis nênhs kôngz uô nox uô hâuk coz cxênhx Trung ương.

Pus chuôz zis zus tsi tsês yênhx châuv tus nav buô haz yênhx cxênhz tus nhuôs buô, buô grax chia muôs

Minh Huyền

667
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.