Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz Đăk Song chok ntâu zangv kôngz

30/06/2022 17:24 G6T+7

Chia tsơưs pôngz hur uô kôngz lôngz, ntâu chuôz zis sâuv thangx tsangv hênhx Đăk Song tưz iz trux hlôngr pâur iz cxa angr chok kôngz ntêr shông chia chok ntông nox txir, jâuz, kos, kos… Txus nuôr, tangs nro hênhx muôx yangx 22.180 ha cax phê, muôx li 14.000 ha phưx txoz, 2.384 ha ntông nox txir... Kôngz lur nôngz nhôngl xưs li: blêx lax, jâuz, kos.. tâu yangx 12.886 ha.

Kror cxiv tsang chor mô hinhx hlôngr pâur chor mô hinhx hlôngr pâur cơ câur kôngz lông tsinh zos muôx kangz hâu trâu pêx xinhv mas tsinhv pangz trôngx qơư nrar tâu kôngz chok huv, chok ntâu zangv kôngz lông, pangz cxangz nhiax sâu.

Ntơưv chor angr muôx công trinhx thuiv lơix muôx đêx, pêx xinhv chok blêx 2 chiv/shông

Ntâu chuôz zis pêx xinhv xar Thuận Hạnh hlôngr pâur iz phênhv angr cax phê txi tsi ntâu chia chok jâuz njuôz

Nênhs kôngz xar Đăk N’Drung tox tsongs chok, tu phưx txoz angr chok huv haz tsơưs hlôngr viv chok ntâu angr chia tsơưs mangl pôngz hur uô kôngz

Y Sơn

701
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.