Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bư mir Dak Song tăm ăp ntil tơm

30/06/2022 17:24 G6T+7

Gơi trŭnh nau roh tâm nau kan bư mir jan ba, âk r'năk bu nuyh bon lan tâm lam n'qual Dak N'Soong lĕ plăch r'gâl neh tăm tơm kông nghiệp jŏ năm gơi tăm tơm sa play, tơm dŏng bư trau, reh, play... Tât abaơ, lam n'qual gĕh 22.180 hec ta neh tăm ca phê, tâm 14.000 hec ta neh tăm tiêu, 2.384 hec ta neh tăm tơm play... Tâm nĕ, tơm tăm gleh nar gĕh: ba lŏ, tơm dŏng bư trau, reh... gĕh rlau 12.886 hec ta.

Nau ndâk njêng nau kan plăch r'gâl tơm tăm bơh đah bư uĕh tâm nau kan lah hôm sâm kơl n'qual joi gĕh tơm tăm tâm di, pah kan tăm âk ntil tơm, sâm kơl n'sĭt tay prăk tâm nau pah kan.

Ta ăp ntŭk gĕh nglau dak, bu nuyh bon lan tăm ba lŏ 2 yăn du năm

Âk bu nuyh bon lan xă Thuận Hà r'gâl iê neh tăm ca phê lĕ jŏ năm dơi bu tăm tơm dŏng bư trau

Bu nuyh bư mir xă Dak N'Drung tăm, mât chăm tơm tiêu iê mô gĕh tăm âk gơi trŭnh nau roh tâm nau kan bư mir jan ba

Y Sơn

700
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.