Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nông dân Đắk Song đa dạng hóa cây trồng

30/06/2022 17:24 G6T+7

Để giảm thiểu rủi ro trong sản xuất nông nghiệp, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Đắk Song đã từng bước chuyển đổi một phần diện tích cây công nghiệp dài ngày sang sản xuất cây ăn trái, rau, củ, quả... Đến nay, toàn huyện có hơn 22.180 ha cà phê, khoảng 14.000 ha hồ tiêu, 2.384 ha cây ăn quả... Riêng cây ngắn ngày như: lúa nước, rau, củ... đạt trên 12.886 ha.

Việc xây dựng các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng không chỉ mang lại hiệu quả cho nông dân mà còn giúp địa phương tìm kiếm được cây trồng phù hợp, thực hiện đa dạng hóa cây trồng, giúp tăng thêm thu nhập.

Tại những diện tích đất có công trình thủy lợi cung cấp nước, người dân trồng lúa 2 vụ/năm

Nhiều hộ dân xã Thuận Hạnh chuyển đổi một phần đất cà phê kém năng suất sang trồng rau xanh

Nông dân xã Ðắk N'Drung tập trung trồng, chăm sóc hồ tiêu diện tích vừa và nhỏ thay vì trồng với diện tích lớn để giảm rủi ro trong sản xuất

Y Sơn

702
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.