Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bư mir Dak R'lâp mô lăng m'ak yor điều iê play

24/03/2022 11:00 G3T+7

N'qual Dak R'lâp gĕh tâm 5.000 hec ta neh tăm điều, dơi bu tăm âk ta ăp xă Quảng Tín, Dak Ru, Ðạo Nghĩa... Yăn điều năm aơ, yor mih nar mô tâm di nĕ r'noh play điều tâm lam n'qual Dak R'lâp trŭnh rlau năm e.

Yor mih nar mô saơ di nĕ điều iê play, grăp mô săk âk

Tĕng bu nuyh bon lan n'kôch, bơh năp n'hanh ta nar Têt nguyên đán mih âk, ndrel ma n'hŭk bư kro kao mi nga điều, kro play, nĕ grăp điều iê. Kơp êng ta xă Quảng Tín (Dak R'lâp), r'noh grăp điều trŭnh ntơm 70 - 80%.

Ðiều iê play, r'noh grăp play mô saơ săk nĕ điều tâm lam n'qual Dak R'lâp trŭnh ngăn

Ðiều iê play, grăp mô saơ săk nĕ abaơ bu r'văt tâm 23.000 r'băn du kí, trŭnh rlau 2.000 r'băn đah ma năm e.

Bu nuyh bư mir Dak R'lâp mô lăng m'ak yor điều năm aơ iê play

Mẫn Doanh

1,546
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.