Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bư mir Dak Ngo m'ak yor lah cao su gĕh âk ntăk, tăch kh'lay r'noh prăk

06/01/2022 10:58 G1T+7

Xă Dak Ngo (Tuy Ðức) gĕh rlau 4.503 hec ta neh bư mir jan ba, tâm nĕ neh tăm tơm cao su gĕh 445 hec ta.

Trung đoàn 720-Binh đoàn 16 ta neh ntu xă Dak Ngo jao mât chăm rlau 200 hec ta cao su ân ma ăp r'năk bu nuyh bon lan ta bản Si Át, Giang Châu....mât chăm, jêh rĭ r'văt ntăk cao su

Năm aơ mih nar tâm di nĕ tơm cao su gĕh âk ntăk rlau năm e, dak ntăk uĕh rlau. Ăp năm nĕ dơh, r'noh tăch ntăk cao su tâm 32.000 r'băn du kí, năm aơ ntăk cao su dơi bu r'văt 36.000 r'băn du kí.

Bu nuyh Mông ta bon Ðiêng Ðu tăm âk hec ta tơm cao su

Tâm du hec ta neh tăm cao su gĕh n'sĭt tâm 60 r'keh prăk. Ăp r'năk bu nuyh bon lan bư mir m'ak ngăn yor năm aơ cao su gĕh âk ntăk, tăch kh'lay r'noh prăk. Tăm cao su mô gĕh roh âk n'hâm suan mât chăm, mô kâp tŏ dak ta yăn kăl wai...,  jêh rĭ n'king n'hâm neh, yôk; bư gĕh n'hâm, uĕh tay ntŭk rêh đah ăp ntil tơm kông nghiệp bă bă.

Bu tât ta ăp bon, bản gơi r'văt dak ntăk cao su bu nuyh bon lan

Minh Huyền

2,743
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.