Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz Đăk Gănx sâu lo nhiax ntâu zos xoaix txi jông, lo grê

16/05/2017 09:08 G5T+7

Xar Ðăk Gănx (Ðăk Mil) muôx yangx 100 tsêr chos xoaix đrul angr chos yangx 500 ha, tox tsongs ntơưv chor jos Tân Lâp, Tân Lơix, Băc Sơn.

Luz chaix nuôr, ntâu chuôz zis sâuv thangx tsangv xar tangz tov sâu xoaix ntơưv zus vangx. Zos tu trơưs khoa hocx cir thuôx, phuôz chuô huv mas chiv xoaix shông nuôr pêx xinhv los six shir phangz viv xoaix txi jông, lo grê. Đrul năng suât lo 15 - 20 tênhr/ha, grê muôs fênhx đrăngz 15.000 nhiax/kg, ntâu chuôz zis nênhs kôngz nhoz xar Đăk Gănx tangz tov bluô nux jux jul zos chos xoaix.

Zos tu trơưs cir thuôx, vangx xoaix ntơưv chuôz zis muôv Trânx Thix Thu nhoz jos Tân Lâpx tsinhr txi jông

Xoaix lo chor nênhs zuôr tuôx txus ntơưv tsêr têz sâu zuôr, chox môngl cxuô luz xênhr muôs

Kruô zuôr los six nhiav xoaix Đăk Gănx haz tsinhr đrêk zuôr thâuv môngl cêr đhâu thangx tsangv xar Đăk Gănx sâuv cêr Hôx Chir Minh

Y Sơn

1,501
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.