Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh kan mir Dak Găn gĕh n’sĭt âk prăk yor play soai play âk, kh’lay rnoh prăk tăch

16/05/2017 09:08 G5T+7

Xă Dak Găn (Dak Mil) gĕh dăch tât 100 r’năk tăm tơm soài đah neh tăm huy rlau 500 hec ta, tăm âk ta ăp thôn Tân Lập, Tân Lợi, Bắc Sơn.

Ta mông abaơ, âk rnăk bon lan tâm lam xă dôl pĕ play soai tăm tâm r’năk gơi tăch. Yor mray chăm di khoa  học kĩ  thuật, trôk nar uĕh nĕ yan play soai năm aơ bu nuyh bon lan m’ak răm ngăn yor play soai âk, kh’lay rnoh prăk tăch. Lah gĕh pĕ play ntơm 15 – 20 tân du hec ta, đah rnoh prăk tăch tât 15.000 r’keh prăk du kí, âk r’năk bu nuyh bon kan kan mir ta Dak Găn lĕ ndrŏng yor tăm tơm play soai.

Yor mray chăm di khoa học kĩ thuật, neh tăm tơm play soai bơh r’’năk yuh Trần Thị Thu ta thôn Tân Lập play âk hô ngăn

Play soai dơi phung way hăn r’văt hăn tât ta wâl r’văt, gơi rdeng leo ta ăp n’gor ba bă tăch

Bu nuyh r’văt ŭch ngăn sa play saoi Dak Găn n’hanh way veh r’văt lah găn ta trong tâm xă Dak Găn trong têh Hồ Chí Minh

Y Sơn

1,498
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.