Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz Cư K’nia tu plêx lax chiv ntux yaz

14/04/2022 10:10 G4T+7

Chiv ntux yaz 2021-2022, xar Cư K’nia chok tsêz yangx 350 ha blêx lax, hur ntơư muôx 100 ha lo kra chok trơưs mô hinhx blêx VietGAP, OCOP.

Nhis nuôr, iz cxa angr chok blêx chiv ntux yaz tangz tov txus six phuôv, vur lax. Pux tuz nhuôs tangz tov môngl đrăngs lax, uô iz tuôv cxix chor tsưr ziv chia tu, phangx tangr cangz moz. Ntơưv chor angr blêx moz đạo ôn, cangz nâu, cangz trâuk, pux tuz nhuôs nênhs kôngz mfông qir, tso đêx trâu hur lax, tsuôk yuôx phangx tuô moz chia tsơưs hlo cxuôv hav kôngz lông. 

Tsôngv box minhx cxưx Zir, jos 2 tsinhr môngl seiz lax chia huv six puv cangz moz cxuôv hav blêx chiv ntux yaz

Nênhs kôngz xar Cư K’nia luôx đrox njưl lax chia tsi muôx qơư nhoz trâu cangz cxuôv hav blêx chiv ntux yaz

Nênhs kôngz txuôk yuôx phangx moz đạo ôn, cangz nâu sâuv blêx

Y Sơn

1,159
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.