Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bư mir Čů K'nia mât chăm ba lŭ yăn đông xuân

14/04/2022 10:10 G4T+7

Yăn đông xuân 2021 - 2022, xă Čů K'nia tăm gĕh rlau 350 hec ta ba lŏ, tâm nĕ gĕh 100 hec ta dơi ndâk kan tăm tĕng nau kan ba VietGAP, OCOP.

Abaơ, âk r'noh neh tăm ba lŏ yăn đông xuân lĕ tât khay blang kao, rong play. Bu nuyh bon lan dôl nchŭn n'hâm suan hăn chop, tĕng kơt nau ntĭm kĩ thuật mât chăm, n'jrăng tu ndrŭng. Ta ăp ntŭk ba lŏ gĕh nau ji đạo ôn, nhui bô iơh, riĕp sa, bu nuyh bon lan dôl sui phân, sŏk dak lăp tâm lŏ, krih dak si n'jrăng tu ndrŭng gơi trŭnh nau roh tâm nau kan bư mir jan ba.

Bu nuyh bu nong Tày, thôn 2 way hăn chop ba gơi ngăch saơ tu ndrŭng sa ba lŏ yăn đông xuân

Bu nuyh bư mir xă Čů K'nia ch'hik gâ m'bok lŏ

Bu nuyh bư mir krih dak si n'gang nau ji đạo ôn, riĕp juôp sa ba

Y Sơn

1,158
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.