Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz Cư Jut tâu poz cưs chiv ntux cuz

31/08/2022 16:48 G8T+7

Trơưs Phongx Kôngz lông - PTNT hênhx Cư Jut, chiv ntux cuz shông 2022, nênhs kôngz sâuv thangx tsangv xênhr chok tâu yangx 5.900 ha poz cưs, hur ntơư muôx li 80% poz cưs lai. Chor angr chok poz cưs tâu chok ntâu ntơưv chor xar Ðăk D’rông, Nam Dong, Ea Pô, Ðăk Wil…

Chiv ntux cuz shông nuôr, zos phuôz chuô huv, chor ntu chok nôngz, tu txus thâuv sâu tâu tu jông mas poz cưs sâu fênhx đrăngz tâu txix 7-8 tênhr/ha. Iz făngz chor ưu điêmv lus chiv kông, năng suât, gre muôs poz cưs chiv nuôr tưz cxangz nde txix  10 - 15% so li shông đhâu.

Nênhs kôngz Cư Jut lov jêv sâu poz cưs

Iz făngz chok poz cưs lai, ntâu chuôz zis tsinhv chok poz cưs kangz jiz chia sâu cxangz

Nênhs kôngz xar Cư K’nia jaz poz cưs uô kangz sâu

Y Sơn

731
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.