Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bư mir Čů Jŭt gĕh âk mbo yăn hè thu

31/08/2022 16:48 G8T+7

Tĕng Jrô kăn Ntĭm bư mir jan ba - Hao nau rêh bon lan n'qual Čů Jŭt, yăn hè thu năm 2022, bu nuyh bư mir tâm lamn'gor tăm gĕh rlau 5.900 hec ta mbo, tâm nĕ gĕh 80% mbo lai. Ăp ntŭk mbo dơi bu tăm âk lah ta ăp xă Dak N'Drŭng, Nam Dong, Ea Pô, Dak Wil...

Yăn hè thu năm aơ, yor mih nar tâm di, ntơm bơh nau kan tăm, tât ta pâk mbo dơi pah kan di nĕ năm aơ mbo gĕh n'sĭt ntơm 7 -8 tân du hec ta. Bơh đah nau uĕh mih nar, play mbo âk, r'noh tăch mbo năm aơ kh'lay rlau năm e 10 - 15% đah năm e.

Bu nuyh bư mir Čů Jŭt m'ak pâk mbo

Bơh đah tăm mbo, âk r'năk hôm tăm mbo he ngăn ngăn gơi tăch n'sĭt tay prăk

Bu nuyh bư mir Čů Jŭt ih mbo jêh peh

Y Sơn

732
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.