Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bư mir mât chăm tơm tăm yăn thu đông

08/12/2021 10:42 G12T+7

Tĕng N'gâng kan Ntĭm bư mir jan ba -Hao nau rêh bon lan n'gor Dak Nong, kơl dŭt khay 11, bu nuyh bư mir tâm lam n'gor lĕ tăm gĕh dăch tât 23.000 hec tar ăp ntil tơm tâm yăn thu đông, gĕh pah kan rlau 93% tĕng nau nchră.

Yăn thu đông năm aơ, âk r'năk pơk huy neh tăm tơm sa trau

Tâm nĕ, ăp n'qual dơi pah kan uĕh gĕh DakMil 5.655 hec tar; Čů Jŭt 9.537 hec tar; Dak N'Soong 3.600 hec tar... Ăp ntil tơm dơi bu nuyh bư mir tăm âk gĕh tơm mbo, tuh vanh ăp ntil, bum prŭm, ăp ntil tơm tăm sa trau... Yor srih tăm du tâ, mât chăm uĕh, bri nar tâm di nĕ tât abaơ, ăp ntil tơm tăm yăn thu đông ngăch jêng.

Bu nuyh bư mir Dak Mil mât chăm tơm mbo

Ăp tu ndrŭng, nau ji iê dơm gĕh, yor nĕ, n'gâng kan ntĭm bư mir jan ba n'hanh n'gâng kan bri dak lĕ n'hao nau kan ntĭm, kơl bu nuyh bon lan mât nau ji tưp, mbơh nau ntĭm kan n'jrăng n'gang tu ndrŭng gơi tơm tăm ngăch jêng n'hanh gĕh âk play.

Bu nuyh bư mir Dak N'Soong mât chăm tơm tuh neh

Mai Anh

660
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.