Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nsrôih n'hao nau kh'lay măc ca ta Quảng Trực

02/12/2021 09:21 G12T+7

Hợp tác xă Nông nghiệp Dịch vụ Long Việt ta bon Dak Huýt, xă Quảng Trực (Tuy Ðức) tăm, tăch r'văt drăp gĕh lah grăp măc ca sấy n'hanh tinh dầu mlăng play kroch. Hợp tác xă gĕh 15 thành viên, tâm nĕ gĕh 7 thành viên bu nong iê bu nuyh.

Măc ca bơh ăp thành viên hợp tác xă dơi bu tăm êng n'hanh ma tăm ndrel ăp ntil tơm bă bă

Măc ca dơi bu chê tâm dŭng 500gram tât du kí gơi nơih tăch ma bu nuyh bon lan r'văt

Bu nuyh bơh tach n'gor joi uănh ăp ntil grăp măc ca tâm hợp tác xă

Abaơ, hợp tác xă dôl tâm r'nglăp nau kan, tăm gĕh rlau 100 hec tar tơm măc ca. Măc ca jêh dơi bu nkra dơi bu chê tâm dŭng, tăch tâm n'gor n'hanh bơh tach n'gor đah r'noh prăk ntơm 180.000 - 230.000 r'hiăng du kí. Yor nĕ, sâm kơl n'hao nau kh'lay n'hanh prăk n'sĭt ân ma ăp thành viên tâm hợp tác xă. Grăp măc ca jêh sấy abaơ lĕ dơi dăn kí truy xuất nguồn gốc điện tử, mbơh ăp ntil nô nau ân bu nuyh r'văt gĭt ntŭk tăm. Grăp măc ca sấy abaơ dôl dơi ndâk njêng jêng drăp OCOP tâm xă tâ 2 năm 2021.

Mẫn Doanh

2,305
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.