Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ntâu kror jông ntơưv chok kôngz siz shơư

02/06/2022 10:43 G6T+7

Trơưs Chi cux Phuôv tsangr kôngz lông, hâur shông 2022, tangs nro xênhr muôx 130.789 ha cax phê, hur ntơư chor angr chok kôngz siz shơư zos 56.239 ha. Mênhx pêv, chok kôngz siz shơư hur vangx cax phê: điêux 6.749 ha; phưx txoz 30.932 ha; cao su 562 ha; sầu riêng 7.311 ha, bơ 5.062 ha…

Zơưv Hoàng Phụ Luồng, jos Ðầm Giỏ, xar Thuận Hà (Ðăk Song) chok siz shơư phưx txoz hur vangx cax phê cxangz nde nhiax sâu

Iz făngz chok siz shơư kôngz ntêr nôngz nhôngl mas nênhs kôngz tsinhv chok siz shơư kôngz lur nôngz nhôngl chia sâu cxangz nhiax txas côngv sâuv iz thangx angr, cxu chi phir đangs jul trâu cxuô ntu tu kôngz haz cxang angr nzur nzông, uô nông, uô angr xuz. Txix ntơư cxuô zangv kôngz chok siz shơư hur vangx hluz, phuôv tsangr jông, cxangz năng suât txix 25%-30%/1ha mas tsinhv tsơưs yôngz angr, kơưx angr, tsơưs muôx cangz moz cxuôv hav vangx kôngz lông.

Chok siz shơư ntâu zangv kôngz hur vangx cax phê mas sâu ntơưv zơưv Điểu Nham chuôz zis, jos Đăk R’moan (Gia Nghĩa) iz shông cxangz nde 20%

Trơưs Chi cux Phuôv tsangr kôngz lông, nôngz nhôngl đhâu, grê iz cxa ntông nox txir pôngz. Tangz sis, sâu fênhx tsongs ntơưv chor chuôz zis chok kôngz siz shơư ntông nox txir trâu hur vangx kôngz công nghiex tsinhv lo ntâu đuô so li chok jiêng ca xphê, phưx txoz los sis đuô li zangv kôngz…

Chor angr chok cax phê haz cxuô zangv kôngz chok siz shơư

Mai Anh

301
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.