Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Âk nau uĕh yor tăm ăp ntil tơm

02/06/2022 10:43 G6T+7

Tĕng Chi cục N'hao nau kan bư mir jan ba, bôk năm 2022, lam n'gor gĕh 130.789 hec ta ca phê, tâm nĕ neh tăm ndrel ăp ntil tơm gĕh 56.239 hec ta. Tâm nĕ, tăm ndrel ta neh tăm ca phê gĕh: điều 6.749 hec ta; tiêu 30.932 hec ta; cao su 562 hec ta; sầu riêng 7.311 hec ta, bơ 5.062 hec ta…

Che Hoàng Phụ Luồng, bản Ðầm Giỏ, xã Thuận Hà (Dak N'Soong) tăm tiêu ndrel ca phê n'sĭt tay prăk tâm nau pah kan

Bơh đah tăm tơm jŏ năm bu nuyh bon lan hôm tăm tơm gleh nar gơi n'sĭt tay prăk tâm nau kan tăm du ntŭk, trŭnh prăk pah kan mât chăm n'hanh bư gĕh tơm n'kŭm n'hâm, bư gĕh ĭt dak, bư uĕh neh. Tă bơh ăp ntil tơm tăm ndrel, hao jêng, n'sĭt tay ntơm 25%-30% r'noh prăk tâm du hec ta lah hôm bư mô gĕh dak chrot neh, trŭnh tu ndrŭng sa ma ăp ntil tơm tăm.

Tăm âk ntil tơm ta neh tăm ca phê nĕ r'năk che Ðiểu Nham, bon Dak R'moan (Gia Nghĩa) ăp năm gĕh tay 20% r'noh prăk

Tĕng Chi cục N'hao nau kan bư mir jan ba, tâm ăp năm lĕ lăn, r'nph prăk tăch ăp ntil tơm sa play trŭnh. Khă nĕ, gĕh n'sĭt prăk bơh ăp r'năk tăm tơm sa play ndrel tơm kông nghiệp âk đê lah tăm êng tơm ca phê, tiêu n'hanh ăp ntil tơm bă bă...

Neh tăm ca phê n'hanh ăp ntil tơm tăm ndrel

Mai Anh

302
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.