Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bon lan bon Bu Prâng rgŭm tăm ba lŏ bôk yan mih

07/04/2017 14:56 G4T+7

Bon Bu Prâng, xă Dak N’Drung (Dak N’Soong) gĕh 15 hec ta neh tăm ba lŏ. Yor rơm gĕh ơm rnih ba, buh sui, dak bêng âk n’hanh gơi n’gang dak bŭk ba tâm yan bri mih, abaơ, bon lan mpôl rnoi Bu Nong tâm bon dôl n’hâm pah kan kaih neh lŏ, koai trong bong dak hoch, krih dak si ân gĭt kloh ka man n’hanh rơm srih tăm ba lŏ ân di yan. Ăp rnih ba dơi bu nuyh bon lan tăm yan aơ lah gĕh rnih ba VT404, RVT.

Bon lan Bu Nong ta bon Bu Prâng sŏk dak leo tâm lŏ gơi tăm ba lŏ bôk yan mih

Âk rnăk bon lan rvăt rdeh gơi dŏng pah kan bư mir jan ba, n’hao tay nau ngăch mprăl tâm nau kan

Dơ Bri dak sâm kơl, bu nuyh bon lan gĕh rnih kon ba uĕh gơi tăm

Bu nuyh bon lan tâm bon tâm râp ti kan gơi tăm ba ân di nar khay kan

Y Krắk

1,157
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.