Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Yăn pĕ play ca phê gĕh saơ nau m'ak

11/11/2021 10:02 G11T+7

Tâm năm 2020 - 2021, lam n'gor gĕh rlau 131.000 hec tar neh tăm ca phê, klăp mĭn lah jêh pĕ gĕh tâm 332.040 tân. Abaơ, bu nuyh bư mir tâm lam n'gor ntơm lăp yăn pĕ play ca phê đah nuih n'hâm m'ak.

Bu nuyh bư mir bon Jiang Bơ, xă Trường Xuân (Dak N'Soong) pĕ ca phê

Năm aơ play ca phê ăp ntŭk tâm lam n'gor play âk rlau năm e, r'noh tăch hao, dơi bu r'văt tâm 40.000 - 42.000 r'băn du kí. Abaơ jêr joi bu nuyh manh pĕ khă nĕ bu nuyh bon lan uănh kh'lay nau pah kan pĕih ca phê. Nau mĭn "xanh nhà hơn già đồng" abaơ mô hôm gĕh. Bu nuyh bon lan tâm pă jêng 2 tâ pĕ, tâ ngoay săch ăp tơm dŭm ntơm 85 tât 90% pĕ, tâ bar lĕ ân lĕ...

Bu nuyh bon lan xă Quảng Khê (Dak Glong) kĭn rhăch ca phê jêh rĭ ih kro

Tĕng nau bên bu nuyh bư mir, jêh pĕ mô dơi om jŏ ca phê tâm bao yor om jŏ tâm bao bư duh play ca phê, ca phê jêng tâm krăp nĕ săk ca phê jêh kĭn mô saơ uĕh...

Bu nuyh bon lan xă Dak R'tih (Tuy Ðức) ih ca phê

Trường Thịnh

4,071
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.