Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chiv sâu phưx txoz ntâu shir phangz

17/02/2022 10:26 G2T+7

Đăk Nông nhis nuôr muôx yangx 34.600 ha phưx txoz, sanv lươngs nhangx xangv lo 57.440 tênhr, lo jê 90% so li cêr hoaix shông, cxangz nde đuô so li shông đhâu. Nôngz nhôngl nhis nuôr, nênhs kôngz tangz tov sâu phưx txoz đrul cuz saz lus viv phưx txoz txi ndư, lo grê.

Ndi grê zos kror jông trâu nênhs kôngz, joanh nghiex, HTX, tuv hơx tac chok phưx txoz hur xênhr. Pêx xinhv, chor HTX, tuv hơx tac tưz chênhr phangx đuô txus ntu sâu thâuv txus đôs sar, jas phưx txoz huv chia cxangz nde tsât lươngs sanv phâmv…Grê muôs phưx txoz nhis nuôr lo 80.000 - 82.000 nhiax/kg, cxangz nde muox li 25.000 nhiax/kg so li đrul six shông đhâu…

Nênhs kôngz xar Quảng Khê (Ðăk Glong) sâu phưx txoz

Nênhs kôngz xar Nâm N’jang (Ðăk Song) jaz phưx txoz

Chor đaix lir zuôr phưx txoz muôx grê 80.000-82.000 nhiax/cir

Mai Anh

1,364
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.