Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Yăn pĕ tiêu gĕh âk nau m'ak

17/02/2022 10:26 G2T+7

Dak Nog abaơ gĕh rlau 34.600 hec ta tiêu, jêh pĕ ih kro klăp lah gĕh 57.440 tân, gĕh dăch tât 90% tĕng nau nchră kan năm, âk rlau năm e. Ta ăp nar abaơ, bu nuyh bon lan dôl nchŭn n'hâm suan pĕ tiêu đah nuih n'hâm m'ak yor tiêu năm aơ play âk, tăch kh'lay r'noh prăk.

R'noh tiêu tăch kh'lay jêng nau m'ak ân ma bu nuyh bư mir, doanh nghiệp, hợp tác xă tăm tiêu tâm n'gor. Bu nuyh bon lan, ăp hợp tác xă uănh kh'lay nau pah kan pĕ tiêu dŭm, ih ân di gơi grăp tiêu uĕh... R'noh tăch tiêu abaơ ntơm 80.000 - 82.000 r'băn du kí, kh'lay rlau 25.000 r'băn du kí đah năm e...

Bu nuyh bư mir xă Quảng Khê (Dak Glong) pĕ tiêu

Bu nuyh bư mir xă Nâm N'jang (Dak N'Soong) ih tiêu

Ăp đại lý r'văt tiêu ntơm 80.000 - 82.000 r'băn du kí

Mai Anh

1,295
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.