Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mông Việt Chung uô tar ntơưv nghêx cơ khir

12/05/2022 15:41 G5T+7

Shông 2013, uô kangz cơưv tar khoar cơưv nghêx, tix lâul Mông Việt Chung (zus shông 1992), minhx cxưx Langl nhoz jos 10, xar Ðăk R’la (Ðăk Mil) tưz chuôz uô nox ntơưv nghêx cơ khir.

Xuz thơưx, tix lâul nhênhx uô công hlâu zôngx ziv đrul oz công nhênhs uô hâux lưv đrăngx đrênhk. Uô kangz iz ntu hoax đôngx, txơưx uô lơưv, puv pâuz tâu muôx nênhs nhoz trôngx qơư sir zôngv ntâu, tix lâul cuêt tinhv krêz đangr tsêr xươngv haz zuôr cxangz angr chia muôx qơư uô nuv truôx.

Tix lâul Chung (sangz xik) sir jul kra thanh niên trôngx qơư cơưv nghêx

Shông 2017, tix lâul Chung đâux tư yangx 300 chơưx nhiax zuôr cxuô zangv mair moc lo sir zôngv, krêz đangr xươngv, zuôr ô tô thâux đrang chia pangz mangx uô nox uô hâuk. Iz făngz muôs sanv phâmv cơ khir tsât lươngs jông, tix lâul Chung tsinhv nhênhx kra nghêx cơ khir haz tuôv zênhv kra tsưr ziv trâu đoanx viên, thanh niên sâuv thangx tsangv. Iz shông, uô kangz yưx chi phir, tix lâul Chung sâu lo txix 180 - 250 chơưx nhiax.

Xươngv cơ khir Việt Chung muôx nuv uô trâu 7-10 los đôngx trôngx qơư đrul nhiax sâu 7-10 chơưx nhiax/lênhx nênhs/hli

Y Sơn

1,975
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.