Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mông Việt Chung dơi jêng bơh nau kan cơ khí

12/05/2022 15:41 G5T+7

Năm 2013, jêh nti dŭt nau kan, nô Mông Việt Chung (deh năm 1992), bu nong Nùng ta thôn 10, xă Dak R'la (Dak Mil) lĕ janh ndâk nau kan nkra cơ khí.

Ntơm sa ơm, nô dơn nkra loih, thép n'hanh ma bar he bu nuyh kơl pah kan. Jêh pe puăn năm pah kan, blau gĭt nau kan, saơ gĕh âk bu nuyh bon lan way đă nkra, nô lĕ pơk têh wâl nkra n'hanh r'văt neh gơi bư đăp mpăn nau kan.

Nô Chung (bơh ma ti) lĕ nuih n'hâm ntĭm bu ndăm tâm xă nti nau kan

Năm 2017, nô Chung dŏng rlau 300 r'keh prăk r'văt ăp ntil măy, nkra têh wâl kan, r'văt rdeh ô tô gơi dŏng rdeng ndơ jêh nkra. Bơh đah nkra ndơ cơ khí uĕh, nô Chung hôm dơn ntĭm nau kan cơ khí n'hanh mbơh nau bên pah kan ân ma phung đoàn viên, bu ndăm tâm xă. Tâm du năm, jêh tâm prăk dŏng pah kan, nô Chung gĕh n'sĭt ntơm 180 - 250 r'keh prăk.

Wâl nkra cơ khí Việt Chung bư gĕh nau kan ma 7-10 nuyh bu nuyh pah kan đah r'noh prăk n'sĭt ntơm 7 -10 r'keh prăk du khay

Y Sơn

1,977
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.